Offer 1 - 10 / 10

Id Category Title Institution Start End
174 Curriculum Development Medizinische Fakultät 2020/05/15 2020/05/16
179 Curriculum Development Medizinische Fakultät 2020/11/27 2020/11/28
173 eLearning Medizinische Fakultät 2020/08/28 2020/08/28
182 Forschung und Medizinstudium Medizinische Fakultät 2020/08/21 2020/08/22
171 Interaktiver Kleingruppenunterricht Medizinische Fakultät 2020/04/03 2020/04/04
177 Interaktiver Kleingruppenunterricht Medizinische Fakultät 2020/10/09 2020/10/10
180 Plenardidaktik Medizinische Fakultät 2020/08/28 2020/08/29
172 Richtig (?!) Prüfen Medizinische Fakultät 2020/04/24 2020/04/25
178 Richtig (?!) Prüfen Medizinische Fakultät 2020/11/13 2020/11/14
176 Unterricht am Krankenbett Medizinische Fakultät 2020/02/27 2020/02/28